Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési irányelvek

 1. Általános tudnivalók

Az Ön személyes adatainak védelme az SC ONLINESHOP SRL fő érdekei között szerepel. Az üzlet tartózkodási helye: Olteniei út 26A, Piatra Neamt, Románia.

Fokozott figyelmet szentelünk az Ön személyes adatait illető kérdésekben és nyitottatok vagyunk az személyes adatai használatát illetően.

Ezen dokumentum célja a tájékoztatás a személyi jogok és adatok kezelését illetően, mely jogokat az Európai Uniós törvények szabályoznak a személyi jogvédelem érdekében. ( "GDPR" - EU szabályozás no. 679/2016) és helyi törvényhozás (Law no. 677/2001), a weboldal használatában:  www.pni.hu.

2.  Az adatvédelem alapelvei

 • A személyi adatok gyűjtése/ felhalmozása kizárólag csak meghatározott, pontos és törvényes módon történhet.
 • A személyes adatoknak helytállónak, valóságot tükrözőnek kell lenniük, emellett változás esetén frissítésre
 • A személyes adatokkal kapcsolatos folyamatoknak jogszerűnek és átláthatónak kell lenniük.
 • Minden személyes információ biztonságban kerül tárolásra a biztonsági előírásoknak megfelelően.
 • A személyes adatok nem kerülnek kibocsájtásra egy harmadik személy részére, kivéve ha az az egyezségben foglalt szolgáltatások végrehajtása az megköveteli.

3.  A feldolgozott személyes adatok típusai

A személyes adatok jelentése: Olyan jellegű információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (egyénre) vonatkoznak. A személyes adatok magukban foglalnak bármilyenféle típusú közvetett és közvetlen információkat ( más adatokkal történő összekapcsolás esetén), amely az említett személyhez köthető. Ezen adatok közé sorolhatók a következők: név, születési idő, címek, telefonszámok, stb...

Az ONLINESHOP SRL által gyűjtött személyes adatok a következő kategóriákba sorolhatók:

 • Ügyfél – Az adatok beolvasásakor igénybe vehetjük a vezetéknevét, keresztnevét, telefonszámát, e-mail címét, számlázási címét, szállítási címét, adatokat arról, hogy hogyan használja az hu nevű weboldalt. Ezenkívül igénybe vehetünk bármilyen más adatot, amit a fiók létrehozásakor vagy a rendelése leadásakor közvetlenül megad a pni.hu oldalon keresztül.
 • Látogató -Igénybe vehetjük a személyes adatait, melyet a hu oldal használatakor közvetlenül megadott. Ezen adatok közé sorolandó az információ-szolgáltatással , vagy problémabejelentéssel kapcsolatos üzenetek, amennyiben az ott feltüntetett részeket kiegészíti.
 • Állás betöltésére szándékozó egyén Az ONLINESHOP SRL rendszeren belül jelentkezőként hozzáférhet a Karrier “Careers” szekcióhoz a hu oldalon keresztül. Az Ön által megadott adatok- mint például a vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, tapasztalata és egyéb más adat amelyet a feltölteni kívánt dokumentumok közül Ön megadott ebben a részben- feldolgozásra kerülnek.
 • Partnerek kapcsolattartója vagy potenciális Igénybe vehetjük a kapcsolatfelvételhez szükséges információkat - mint például a vezetéknevük, keresztnevük, e-mail címük, és telefonszámuk- amelyeket a szerződéses kapcsolat létrehozásakor közölnek le velünk.

Az ezen célokra történő adatok megosztása teljes mértékben önkéntes alapú. Az adatok megadásának megtagadása nem von magaután negatív következményeket. Az adatainak használata az Ön beleegyezésével történik, ha ezzen Ön is hozzájárul.

4.  A személyes adatok gyűjtésének célja és azok használata

Az ONLINESHOP SRL által történő személyes adatok használata és azok kezelése a szerződéses kapcsolat megteremtéséhez történő megfelelő eljárás.

Az ONLINESHOP SRL áruházra háruló törvényes kötelezettségek teljesítése érdekében a megfelelő szolgáltatás megteremtéséhez, az adózási kötelezettségek és a mentési előírások megteremtése érdekében a személyi adatok a következő pontok szerint kerülnek felhasználásra:

 • A leadott rendelés elvállalása hitelesítése, szállítása és számlázása, az Ön információi a rendelés állapotát illetően, annak törlése, a megrendelt termékek visszajuttatásának megszervezése és a garanciás termékek intézése.
 • A vásárlók infomációval történő ellátása/ a vásárlók fiókállapotáról történő információszolgáltatás, rendeléssel kapcsolatos problémák megoldása, bármilyen vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos információ- szolgáltatás.
 • Marketinggel kapcsolatos tevékenységek, ezenkívül az ONLINESHOP SRL által szolgáltatott gazdasági kommunikációt szolgáló átviteli
 • Hírlevelek forgalmazása / vagy időszakos figyelemfelhívó üzenetek e-mailen vagy SMS-en keresztül történő kiküldése abban az esetben, ha az illetékes személy kifejezett beleegyezését
 • Piackutatási célok, a vásárló és eladások megfigyelése/ elemzése/ vásárlói viselkedés
 • Igénylések és panaszok fogadása, panaszok megoldása
 • Gazdasági és pénzügyi felelősségekkel kapcsolatos célok

Az ONLINESHOP LLC biztosíthat más társulásban lévő cégeknek személyi adatokat, de csak azon cégek kötelezettségvállalása esetében és kizárólag azon célokra, amelyek biztosítékot nyújtanak a személyi adatok megfelelő kezelésére és azok törvény szerint előírt módon történő felhasználására a következők szerint: a futárszolgálatok, marketing szolgáltatások, biztosítók, a kifizetési szolgáltatások biztosítói/ bank szolgáltatások, telemarketing vagy más szolgáltatások, amelyek által egyesített ajánlást tudunk fejleszteni a programajánlatokat érintően.

A vásárló személyes adatai kiadhatók az Állami Ügyészségi Irodának, Rendőrségnek, törvényhozó testületeknek és minden más állami testületnek, amely eleget tesz bármilyen törvénykezi kötelezettségnek.

5.  Az adatfeldolgozás időtartama, átadása és biztonsága

Az ONLINESHOP SRL csak a begyűjtési célokkal egyenértékű esetekben használja fel a személyes adatokat, és csak a fent említett esetekben vagy a törvényileg meghatározott felhasználási időkereten belül kerül sor az adatok hosszabb időre történő tárolására.

Ha Ön vásárló, a cég a szerződésben foglaltak szerint kezeli az ön adatait és az ONLINESHOP SRL belső irányelveire vonatkozóan, vagy a cégre háruló törvényes kötelezettségekhez mérten (pl. anyagi dokumentumok esetében, amely eseteben a megtartási idő 10 év a teljesítést tekintett évtől számítva).

Ha Ön vásárló és a felhasználói fiókja törlése mellett dönt a "Fiók Törlése" "Delete account" gomb megnyomásával, a tevékenységét a piaci kommunikációról történő leíratkozásként értékeljük, viszont továbbra is szándékunkban áll Önt a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan értesíteni, amelyek a pni.hu oldal megtalálhatók. Ha a felhasználói fiók törlése mellett dönt, az e-mailek/SMS-ek küldését megszüntetjük. Ennek ellenére kérjük vegye figyelembe, hogy a fiókja törlése nem eredményezi az adatainak azonnali törlését.

Ha az adatai törlése mellett dönt, a VI pontban található leírás szerint érvényesítheti jogait. Ha a fiókja törlését kérvényezi, viszont a fiókban legalább egy aktív rendelés található, a törlésre történő jelentkezés csak a termék kiszállítását követően kerül regisztrációra majd listázásra a tevékenységek között.

Az ONLINESHOP SRL számára biztosított adatok külföldi tulajdonba kerülhetnek, viszont csak az Európai Unió tagállamain belül.

Az ONLINESHOP SRL megfelelő technikai lépéseket tesz a személyes adatok védelmét illetően bármiféle adatsérülés, illegális veszteség, adatmegváltoztatás, nem engedélyezett hozzáférés ellen, különösképpen azon esetekben, ahol az adatátvitel hálózaton keresztül történik vagy bármilyen illegális adatfelhalmozás esetében.

6.  Az Ön jogai

Abban az esetben, ha Ön a beleegyezését adja a piackutatást érintő kérdésekben, az alábbiakban említett jogokat élvezheti az Általános Adatvédelmi Törvények értelmében:

 • A hozzáférés joga;
 • A személyes adatok törléséhez vagy javításához való jog;
 • A személyes adatok feldolgozását érintő szigorításhoz való jog;
 • Az adatok mozgatásához való jog;
 • Az adatok hasonlóságának felismerése, azok kiemelése;
 • Jog a Személyi Adatok Felhasználását érintő Nemzeti Felügyelőbizottság felkeresése;
 • Jog, hogy az illető ne lehessen alanya az automatikus döntéshozásnak.

Ezen jogok igénybevételéhez, egy jelentkezést kell kitölteni írott fomában, amelyen szerepelnie kell a dátumnak és aláírásnak az ONLINESHOP SRL figyelmében. 2018 Május 25-től kezdődően az adatok felhasználását illetően kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot irodánkkal a [email protected] e-mail címen.

A személyes adatok naprakészségének érdekében felhasználóink figyelmébe ajánljuk a változások figyelembevételét.

7.  Végső megjegyzés

Nem várt, vagy akaratlan események esetében, amelyben az ONLINESHOP SRL felhasználóinak jogai sérülnek a személyes adatok védelmét érintő irányelvek értelmében, vagy abban az esetben, ha cégünk a problémabejelentést nem volt képes megfelelően kezelni, a felhasználónak jogában áll a panaszt egy magasabb szervhez továbbítani (Személyi Adatok Felhasználását érintő Nemzeti Felügyelőbizottság).

Ezen - a fentiekben említett- irányelvek időről időre változhatnak a törvénykezés módosítása esetén. Bármilyen jellegű változás esetén a vásárlók értesítést kapnak e-mail üzeneten vagy a weboldalon keresztül a változások érvénybelépése előtt.

Kérjük, hogy vásárlóink időszakosan ellenőrízzék ezen oldalt a személyi adatok kezelését illető irányelveink változásairól való tájékozódás érdekében.

Ezen dokumentum olvasását követően Ön elismeri, hogy a törvény által előírt jogai garantálva vannak az Ön számára, név szerint az információszerzés joga, az adatokhoz történő hozzájutás joga, a közbelépés vagy beavatkozás joga, az ellenvetés joga, azon jog, mely szerint nem engedélyezi az egyéni döntések alanyaként történő kezelést, a jogai sérülése esetén történő igazságszolgáltatáshoz való jogát, amelyet a 677/2001 törvény biztosít a személyi adatok felhasználását és az adatok szabad mozgását előíró Európai Unió által előírt 679/2016 törvény alapján.